Diller

Staj

Staj yapacak öğrencilerin Kaza Sigortalarının yapılması zorunlu olduğundan, sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri staj başvuru sürecinde Bölüm Sekreterliklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

  1. Müstahak ve müstahak değildir belgesi e-devlet şifresi ile (www.sgk.gov.tr) adresinden çıkartılabilmektedir.
  2. Staj Kabul Yazısı

     Staj başlamadan önce Form 5 (Staj Sicil Fişi ve Staj Takip Dosyası) belgeleri Dekanlık tarafından onaylanmalı ve mühürlenmelidir.

     Staja Gidecek Olan Öğrencilerin İş Akış Şemasına ulaşmak için tıklayın.

 Staj yapacak öğrencilerimizin yapması gereken işlemler

Staj İşlemleri Takip Kılavuzu

 Form-1 Başvuru Dilekçesi

FORM-1 Başvuru Dilekçesi

 Form-2 Staj Kabul Formu

FORM-2 (Staj Kabul Formu)

 Form-3 Zorunlu Staj ve Sigorta Formu

Form- 3 (Zorunlu Staj ve Sigorta)

 Form-4 Staj Sicil Fişi

FORM-4 (Staj Sicil Fişi)

 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi

ESM Staj Yonergesi

 Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi

Teknoloji Fakültesi Staj Yonergesi

 Staj Dosyası Şablonu

Staj Dosyası Şablonu

 

Staj Sicil Fişi ve Staj Takip Dosyası (Birlikte)

Form 5 (Staj Sicil Fişi ve Staj Takip Dosyası Birlikte)

 

Türkçe