Diller

Komisyonlar

 

Komisyonun Adı

Komisyonun Görevleri

Komisyon Üyeleri

Eğitim ve Stratejik Planlama

Komisyonu

1.    Bölüm programındaki derslere ilişkin “Ders Özeti” formlarının hazırlanması ve bu formların dönem başında ve sonunda diğer dokümanlarla birlikte incelenerek görüş bildirilmesi

2.    Programa dâhil edilecek veya çıkarılacak ders ve araçlarla ilgili öneriler geliştirilmesi

3.    Etkin öğretim tekniklerinin araştırılması ve bunları bölüm öğretim elemanlarına aktarılması

4.    Stratejik Planın hazırlanması

 

İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler

Komisyonu

1.    Yeni öğrenciler için tanıtım ve uyum etkinlikleri düzenlenmesi

2.    Bölüm etkinliklerinin ve güncel konuların Bölüm panolarında ve web sayfamızda duyurulması

3.    Endüstri ile iletişim kurulması, iş alanı ve işveren taleplerinin duyurulması, çalışma yerleri konusunda öğrencilere rehberlik yapılması

4.    Bölüm Öğretim Elemanları tarafından güncel konularda seminer verilmesi için programlar düzenlenmesi ve yönetilmesi

5.    Muhtaç durumdaki öğrencilere burs temin edilmesi.

 

 

 

Staj

Komisyonu

1.    Kamu ve özel sektörden, bölüme uygun staj yerlerinin belirlenmesi

2.    Öğrencilerin stajlarını, program beklentileri doğrultusunda yapmalarını sağlayacak şekilde, çalışma esaslarının hazırlanması

3.    Staj yerlerinin öğrencilere dağıtılması

4.    “Staj Yönergesi” ne uygun olarak, öğrencilerin; pratik çalışma defterleri ile raporlarının ve sicil fişlerinin incelenmesi, yaptıkları çalışmaları sözlü olarak sunmaları ve stajlarının değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

5.    Staj değerlendirme sonuçlarının öğrenci işlerine iletilmek üzere Bölüm Başkanlığına bildirilmesi

 

 

İntibak

Komisyonu

1.    Bölüme yatay geçişle gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

2.    Bölüme dikey geçişle gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması

3.    Çift anadal ve yandal öğrencilerinin programlarının yapılması

4.    LLP-Erasmus Programı öğrencilerinin, ders denkliği ve intibak programlarının hazırlanması

5.    Farabi Programı öğrencilerinin, ders denkliği ve intibak programlarının hazırlanması

 

Bitirme Projesi

Komisyonu

1.     Bitirme Projesi ile ilgili olarak öğretim elemanı ve öğrencilerin bilgilendirilmesi

2.     Bitirme Projesi konularının öğrencilere dağıtılması

3.     Bitirme Projesi Jürilerinin oluşturulması

4.     Bitirme Projesi öğrencilerinin, seminer sunumları için program yapılması

5.     Diğer öğrencilerin de seminer sunumlarını izlemelerinin sağlanması

 

ECTS,  Erasmus, Farabi  ve Dış İlişkiler Komisyonu

1.     Erasmnus programındaki öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek,

2.     Erasmus işlemlerini zamanında yapılmasını sağlamak

3.     Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yapılmış anlaşmaları güncellemek

4.     Dönen öğrencilerin Transkript intibaklarını yapmak

5.   Kurumumuzun Avrupa kredi transfer sisteminde yer alabilmesi için ders planlarının ECTS kredilerinin hazırlanması ve gerekli hallerde yenilenmesi.

 

 

Türkçe