Diller

Genel Bilgi

Dünya ve ülkemizdeki nüfus artışıyla doğru orantılı olarak enerji ihtiyacındaki artışa alternatif enerji kaynakları ile çözüm yolları aranması ve mevcut enerji yapılarının iyi bir şekilde yönetilerek verimli bir şekilde kullanılması günümüzdeki önemli çalışma başlıklarını oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan bölümümüz; yüksek standartlarda yetişmiş mezunlarını enerji sektörünün çeşitli alanlarında ve sektörün başrol oyuncuları ile çalışabilecek yeterlilikte ülkemiz iş gücüne hazırlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji yönetimi ve politikaları, enerji verimliliği, konvansiyonel yakıtlar ve çevre ile etkileşimleri başlıklarında kendilerini geliştirme olanağına sahip öğrencilerimiz, ülkemiz enerji sektörünün hareketli temposunda görev almaya hazır halde iş yaşamlarına başlayacaktır.

Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup, 2012 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüzde yüksek lisans programı da öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümümüzün hem örgün hem de ikinci öğretim programları mevcuttur. 

Bölümümüzde 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğrertim elemanı ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

Öğrencilerin öğrenimleri esnasındaki kazanımlarının, laboratuar uygulamaları ve gerçek iş yeri uygulamaları ile pekiştirilmesi için yapılan bir eğitimi tamamlama faaliyeti olarak staj yapmaları gerekmektedir. Staj uygulamalarında mesleki alan dışında, iş yeri görgüsü - disiplini v.b. kazanımların da elde edilmesi beklenmektedir. Öğrenciler, teknolojik gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmaları amacıyla, uygun görülen tesis, fabrika veya şirketlerin ilgili birimlerinde; 1 adet (20 iş günü) alan stajı ve 1 adet (20 iş günü ) işletme organizasyon stajı olmak üzere 40 iş günü staj yapma zorunlulukları ve bu stajlara ilaveten 7. Yarıyıl süresince işyeri eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Türkçe