Diller

Akademik Personel

Akademik Personel Listesi

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Bölüm Başkanı

Isı Tekniği Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : mesen@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7654-7650

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 Google Scholar

 • Termodinamik

 • Isı Transferi

 •  Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Kaynakları

 • Akışkanlar Mekaniği

Prof. Dr. Hikmet ESEN

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : hikmetesen@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7655

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 Google Scholar

 • Enerji

 • Enerji Sistemleri

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Prof. Dr. Sami EKİCİ

Enerji Planlaması ve Verimliliği Anabilim Dalı Başkanı

E-posta : sekici@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7662

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 Google Scholar

 • Elektrik Güç Sistemleri

 • Yapay Zeka

 • Sayısal İşaret İşleme

Doç. Dr. Resul ÇÖTELİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Petrol ve Doğalgaz Anabilim Dalı Başkanı Vekili

E-posta : rcoteli@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7663

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 
 
 • FACTS Devices

 • Custom Power Devices

 • Active Power Filters

 • Intelligent Systems

Doç. Dr. Mert GÜRTÜRK

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı

E-posta : mgurturk@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7661

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 • Güneş Enerjisi

 • Enerji ve Ekserji Analizleri

Dr. Öğr. Üyesi Aydın DİKİCİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yakıtlar ve Yakma Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Vekili 

E-posta : adikici1@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7652

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 
 
 • Termodinamik

 • Isı Transferi

 • Isı Pompası

 • Biyogaz

Dr. Öğr. Üyesi Emre TURGUT

Enerji Planlaması ve Verimliliği Anabilim Dalı

E-posta : turgute@firat.edu.tr;turgutemre@hotmail.com

Tel : 424-2370000-7657

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 
 
 • Enerji

 • Termodinamik

 • Isı Transferi

Arş. Gör. Dr. Ferhat UÇAR

Enerji Planlaması ve Verimliliği Anabilim Dalı

E-posta : fucar@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7660

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 Google Scholar

 • Power Quality

 • Smart Grids

 • Machine Learning

 • Power Quality Event Classification

 • Signal Processing

Arş. Gör. Sercan Gülce GÜNGÖR

Isı Tekniği Anabilim Dalı

E-posta : sggungor@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7656

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 Google Scholar

 

Arş. Gör. Cihangir KALE

Yakıtlar ve Yakma Teknolojileri Anabilim Dalı

E-posta : ckale@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7658

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 
 
 
 

Arş. Gör. Fatih ÜNAL

Enerji Planması ve Verimliliği Anabilim Dalı

E-posta : funal@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-7653

Akademik Bilgi Sistemi

Kişisel Web Sayfası

 

 Google Scholar

 

 

 

Türkçe